BLACKTHORN

BUSINESS INTELLIGENCE & CORPORATE SECURITY


Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu bezpieczeństwa, pozyskiwania informacji i zarządzania ryzykiem. Naszą codzienność stanowi dyskretne rozwiązywanie złożonych i delikatnych problemów.

Zespół tworzą weterani:

 • Jednostki Wojskowej GROM i Biura Operacji Antyterrorystycznych
 • Wywiadowczych i kontrwywiadowczych służb specjalnych
 • Policyjnych wydziałów ds. walki z przestępczością gospodarczą
 • Elitarnych komórek CBŚP

Ich umiejętności uzupełniają:

 • Analitycy
 • Specjaliści z zakresu finansów i księgowości
 • Prawnicy
 • Ekspreci ds. cyberprzestępczości

Unikalne połączenie umiejętności i doświadczeń członków naszego zespołu pozwala nam sprostać nawet najbardziej skomplikowanym wyzwaniom jakie stawiają przed nami klienci biznesowi i indywidualni.


Wyróżniają nas:

 • Etyczne postępowanie. Wykorzystywane przez nas metody z zakresu Business Intelligence służą jedynie poznaniu prawdy. Zawsze działamy w granicach prawa. Nigdy nie podejmujemy się projektów, co do których mamy wątpliwości natury moralnej. Zebrane przez nas materiały dostarczamy również na potrzeby procesów sądowych.
 • Multidyscyplinarne podejście. Zróżnicowane doświadczenie członków naszego zespołu pozwala na stosowanie innowacyjnych metod, aby „połączyć kropki” i rozwiązywać problemy klientów.
 • Profesjonalizm. Do każdego projektu przydzielamy zespół złożony z najwyższej klasy specjalistów pracujących z maksymalnym zaangażowaniem i umiejących operować w najbardziej wymagających środowiskach.
 • Dyskrecja. Gwarantujemy naszym klientom całkowitą poufność. Stosujemy w firmie kompertmentalizację informacji i zasadę „need to know”.